soft99
Jak wydłużyć żywotność lakieru w samochodzie?
10 września 2021
maty-do-cwiczen
Jak dużą matę do ćwiczeń wybrać?
29 marca 2022

Czym jest prawo rodzinne?

prawo rodzinne łódź

Rozwód czy separacja to niełatwa decyzja, jednak czasem zdarza się, że los wymusza takie rozwiązanie. Wówczas zaczynają się problemy z podziałem majątku czy prawami do opieki nad dzieckiem. Przepisy w tej kwestii reguluje prawo rodzinne Łódź, Warszawa czy Kraków to miasta, w których jest wielu specjalistów zajmujących się tą tematyką. Co musisz wiedzieć o prawie rodzinnym?

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne to specjalny dział prawa cywilnego, który reguluje przede wszystkim stosunki prawne w rodzinie. Uwzględnia on relacje wewnątrz rodziny, jak i jej funkcjonowanie z osobami trzecimi. Tworząc przepisy, ustawodawca miał na celu wykreowanie i określenie wzorów zachowań pożądanych w rodzinie, jednocześnie definiując zagrożenia i sposoby ochrony podmiotów prawnych w rodzinie. Zakres prawa rodzinnego obejmuje stosunki prawne majątkowe oraz niemajątkowe występujące w rodzinie. Wszelkie przepisy i regulacje prawne zdefiniowane są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Kodeksie cywilnym oraz ustawach szczegółowych. Prawo rodzinne definiuje kilka podstawowych zasad, wśród których wyróżnić można na przykład zasadę dobra dziecka. Jest bardzo istotna, ponieważ ma ona pierwszeństwo nad wszystkimi innymi zasadami. Wskazuje ona, że wszystkie podmioty oraz organy władzy publicznej kierować się muszą przede wszystkim dobrem dziecka.

Prawo rodzinne – czym się zajmuje?

Bardzo szeroki zakres spraw, którymi zajmuje się prawo rodzinne wynika z mnogości przepisów i regulacji. Do najczęściej prowadzonych spraw niewątpliwie należą sprawy i rozwód i separację. Kryzys małżeński powodujący trwały rozkład pożycia małżeńskiego, skutkuje podjęciem decyzji o rozwodzie – prawo rodzinne reguluje sprawy dotyczące podziału majątku, intercyzy oraz praw do opieki nad dziećmi. Jeśli jednak rozkład pożycia nie jest trwały, warto rozważyć separację. Odetchnięcie i odpoczynek od siebie, może sprawić, że łatwiej będzie odnaleźć argumenty za rozejściem się lub ewentualnym powrotem. Sprawy rozwodowe często związane są ze sprawami opiekuńczymi i alimentacyjnymi. Uwzględniają one chociażby zdefiniowanie stałego miejsca pobytu dziecka oraz ustalenie kwoty alimentów. Zdarza się, że ustalanie wielkości alimentów nie wymaga sprawy sądowej – taka sytuacja ma miejsce, gdy rodzice doszli do obopólnej zgody odnośnie obowiązku alimentacyjnego i jego wysokości. Prawo rodzinne, podczas spraw rozwodowych, stawia na pierwszym miejscu wychowanie dziecka przez oboje rodziców. Jednak w przypadku stwarzania zagrożenia, ze strony jednego z rodziców nadrzędne staje się zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i dobrostanu.