Opublikowany w Zdrowie

Odszkodowanie z powodu smogu

Od kilku tygodni systematycznie mówi się o smogu, o jego wpływie dla naszego zdrowia, cały czas pojawiają się wiadomości w serwisach odnośnie niego. Będąc szczerym jak się przed nim ochronić, mamy możliwość np.: oskarżyć miasto za pobrudzony domek, głównie jego uszkodzoną fasadę. Co frapujące, mamy prawo także wymagać zwrotu opłaty klimatycznej, co poświadcza przyjazny dobry bezpłatny prawnik

Jednakże w priorytetowej rzeczy którą jest zdrowie człowieka, apel do sądu będzie niemożliwy z bardzo oczywistej racji – bardzo trudno jest wykazać, że zanieczyszczone powietrze miało negatywny wpływ na zdrowie, że czynnikiem wybranej choroby jest smog. Tego typu dolegliwość miały szansę spowodować pozostałe bodźce, na przykład takie jak jaranie papierosów, odżywianie, zły styl życia. Z tego powodu też tego rodzaju pisma nie trafiają do sądów, od strony dowodowej jest to szczerze mówiąc nierealne. Sprawę tę mogłaby naprawić jedynie zmiana norm prawnych, a oczywiście wszyscy rozumiemy prawo z nieszczęściem smogu do dzisiaj sobie nie radzi.

Możemy jeszcze podjąć próbę domagania się opieki dóbr osobistych tego typu co sposobność siedzenia na dworze oraz wykonywania treningów, codzienny trening osób biegających w tej sytuacji jest nie do pomyślenia z uwagi na słabą jakość powietrza. W tego typu przypadku walczenie o odszkodowanie jest prawidłowym odruchem.

Istnieje szansa, że po jednym pozytywnym zakończeniu rozprawy przez sąd dotyczącej odszkodowania za smog zacznie się cała lawina rozpraw tego typu.